අගනා බිම්කොටසක් විකිණීමට – දිව

Rs195,000

 (Negotiable)

Description

Type : Sell
Date : April 19, 2022
Land Size (Perches) : 16.0
Location : Gampaha

අගනා බිම්කොටසක් විකිණීමට – දිවුලපිටිය

Rs 195,000 per perch Negotiable

Address: Divulapitiya

Land type: Agricultural, Commercial, Residential, Other

Land size: 16.0 perches

ප්‍රාදේශීයසබා අනුමත ප්ලෑන් සහ ඔප්පු

වෙල් යායට  මුහුනලා පිහිටා ඇත

ඉඩමට අඩි 40 පලල් පාර

මිල් ගනන් වෙනස් කර ගත හැක

මුදල් අවශ්‍යතාවයක් මත විකිනේ

මිගමුව,කටුනායක,ගිරිඋල්ල,පන්නල,දිවුලපිටිය නගර වලට විනාඩි 10 දුර

කොලබ කුරුනෑගල 5 පාරට 900m

Mention 5ynd.lk when calling seller to get a good deal

 

Write a Review
Safety tips for deal

Use a safe location to meet seller

  1. Avoid cash transactions
  2. Beware of unrealistic offers

Featured Ads

Most Visited Ads

Top